Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 20 september 2021 - College van Burgemeester en Schepenen

 

Aanwezig:

Peter Keymeulen - burgemeester

Mireille Colson, Mark Van den Wouwer, Pieter-Jan Parrein, Elke Verlinden - schepenen

Tina Vervloessem - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Raf Vangenechten - schepen

 

Overzicht punten

 

Zitting van 20 september 2021

 

Goedkeuring ontwerpnotulen 13-15 september 2021

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 27/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 september 2021

 

Overzicht actuele dossiers

Kennisname

 

Publicatiedatum: 27/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 september 2021

 

Rapportering besluiten burgemeester 20 september

Kennisname

 

Publicatiedatum: 27/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 september 2021

 

Terugkoppeling managementteam 3 september 2021

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 27/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 september 2021

 

Betaalbaarstelling mandaten

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 27/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 september 2021

 

Attest van verdeling

Kennisname

 

Publicatiedatum: 27/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 september 2021

 

BERGOM : Heistraten x Diestsebaan

Kennisname

 

Publicatiedatum: 27/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 september 2021

 

Bouwberoep 046/706(02)

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 27/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 september 2021

 

Bouwdossier 2021/08912

Uitgesteld

 

Publicatiedatum: 27/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 september 2021

 

Bouwdossier 2021/08952 - pré-advies

Uitgesteld

 

Publicatiedatum: 27/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 september 2021

 

Bouwdossier nr. 2021/08898

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 27/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 september 2021

 

Masterplan patrimonium-onderzoeksrapport Juni 2021

Kennisname

 

Publicatiedatum: 27/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 september 2021

 

OMV_2021140526

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 27/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 september 2021

 

Onthardingscoëfficient

Uitgesteld

 

Publicatiedatum: 27/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 september 2021

 

RUP Mie Maan - Plan-MER plicht

Kennisname

 

Publicatiedatum: 27/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 september 2021

 

Varenwinkel: Bouw LDC - vraag rond ruimte turnzaal

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 27/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 september 2021

 

Visie WUG Halfmaanstraat

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 27/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 september 2021

 

Zwerfvuilcamera goedkeuring subsidie

Kennisname

 

Publicatiedatum: 27/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 september 2021

 

Landschapspark KGN: kennisname ingediende concept

Kennisname

 

Publicatiedatum: 27/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 september 2021

 

Woonmaatschappij Neteland-Zuiderkempen

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 27/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 september 2021

 

E-inclusie: financieel luik - voorstel Blenders

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 27/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 september 2021

 

Chiromeisjes Herselt: jeneverfuif op 26 febr 2022

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 27/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 september 2021

 

Herentalse wandelclub: wandeling 24 oktober 2021

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 27/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 september 2021

 

PV de Merode: vraag tot verhoging bijdrage IOED

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 27/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 september 2021

 

VZW Bergomfeest: smaakwandeling 13 november 2021

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 27/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 september 2021

 

Zwemclub Delfino: bingo op 27 november 2021

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 27/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 september 2021

 

EHBO op school

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 27/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 september 2021

 

Dry Eyckenboys-logistieke steun

Uitgesteld

 

Publicatiedatum: 27/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 september 2021

 

RAMSEL : Dakkapellen kerk

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 27/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 september 2021

 

10 jaar de Mixx : Amelie Albrecht

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 27/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 20 september 2021

 

Herstelling carrosserie bestelwagen patrimonium

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 27/09/2021