Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 28 november 2022 - College van Burgemeester en Schepenen

 

Aanwezig:

Peter Keymeulen - burgemeester

Kristof Van Dingenen, Mark Van den Wouwer, Raf Vangenechten, Geert Sterckx, Elke Verlinden - schepenen

Tina Vervloessem - algemeen directeur

 

Overzicht punten

 

Zitting van 28 november 2022

 

Goedkeuring ontwerpnotulen van 21 november

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 28 november 2022

 

Rapportering besluiten burgemeester 28 november

Kennisname

 

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 28 november 2022

 

Overzicht actuele dossiers

Kennisname

 

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 28 november 2022

 

Vastleggen datums zittingen CBS en VB 2023

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 28 november 2022

 

Bel. op nachtwinkels - kohier

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 28 november 2022

 

Betaalbaarstelling mandaten

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 28 november 2022

 

Kennisgeving schadegeval

Kennisname

 

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 28 november 2022

 

Eedaflegging - KVW

Kennisname

 

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 28 november 2022

 

Eedaflegging - MDH

Kennisname

 

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 28 november 2022

 

Eedaflegging - MR

Kennisname

 

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 28 november 2022

 

2022/09149 - 2022/009/VEG - Advies Deputatie

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 28 november 2022

 

Adviesvraag toegankelijkheidsregeling

Uitgesteld

 

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 28 november 2022

 

Beroep leegstand bedrijfsruimte

Kennisname

 

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 28 november 2022

 

Beroep leegstand bedrijfsruimte

Kennisname

 

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 28 november 2022

 

Beroep leegstand bedrijfsruimte

Kennisname

 

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 28 november 2022

 

Besparingsmogelijkheden OV

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 28 november 2022

 

BLAUBERG: Bouw jeugdlokalen Lot 1

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 28 november 2022

 

Bouwdossier nr. 2022/0080/OMG - 2022/09110

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 28 november 2022

 

Bouwdossier nr. 2022/09111

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 28 november 2022

 

HERSELT: Project Dorp 1: Aangepast ontwerp na KK

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 28 november 2022

 

HERSELT: Project site Delhaize

Uitgesteld

 

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 28 november 2022

 

OMV_2022152922

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 28 november 2022

 

Opname vergunningenregister 2022.013

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 28 november 2022

 

Stedenbouwkundig attest 2022/3

Uitgesteld

 

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 28 november 2022

 

Verwerkersovereenkomst -Vastgoedinformatieplatform

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 28 november 2022

 

TP: Cyclocross Ramsel – 26 december 2022

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 28 november 2022

 

TP: Fakkeltocht Chiro Ramsel – 26 december 2022

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 28 november 2022

 

TP: Kerstwandeling KWB Ramsel – 26 december 2022

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 28 november 2022

 

Promotieborden voor eetdag Zwart Oranje Team

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 28 november 2022

 

Sterrenwandeling Blauberg - 17 december 2022.

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 28 november 2022

 

The Blue Hill Country Dancers: bingo 12 febr. 2023

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 28 november 2022

 

Jubilarissen december 2022

Kennisname

 

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 28 november 2022

 

Vastlegging wandelingen toerisme 2023.

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 28 november 2022

 

Scholenbrochure 2023-2024

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 28 november 2022

 

Subsidies sportverenigingen : uitbetaling

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 28 november 2022

 

Kennisname lopende handhavingsdossiers

Kennisname

 

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 28 november 2022

 

Afspraak AWV - verkeerstromen Delhaize

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/12/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 28 november 2022

 

Lichten stationstraat

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/12/2022