Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 13 mei 2024 - College van Burgemeester en Schepenen

 

Aanwezig:

Mark Van den Wouwer - burgemeester wnd.

Kristof Van Dingenen, Raf Vangenechten, Geert Sterckx, Elke Verlinden - schepenen

Tina Vervloessem - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Peter Keymeulen - burgemeester

 

Overzicht punten

 

Zitting van 13 mei 2024

 

Vaststelling agenda gemeenteraad van 27 mei 2024

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 13 mei 2024

 

Goedkeuring ontwerpnotulen van 6 mei 2024

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 13 mei 2024

 

Rapportering besluiten burgemeester van 13 mei

Kennisname

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 13 mei 2024

 

Overzicht actuele dossiers

Kennisname

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 13 mei 2024

 

Attest van verdeling

Kennisname

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 13 mei 2024

 

Bouwdossier nr. 2023/09293

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 13 mei 2024

 

Bouwdossier nr. 2023/09335

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 13 mei 2024

 

Bouwdossier nr. 2023/09339

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 13 mei 2024

 

Omgevingsdossier - 2023/0113/OMG - 2023/09283

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 13 mei 2024

 

OMV_2024023128 - beroepschrift

Kennisname

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 13 mei 2024

 

OMV_2024056605

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 13 mei 2024

 

Lokale Woontoets project Stap – LeefGoed

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 13 mei 2024

 

Lokale Woontoets project Stap/Molenvelden

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 13 mei 2024

 

Lokale Woontoets project Stationsstraat – LeefGoed

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 13 mei 2024

 

Aziatische hoornaar - Bestrijding nesten

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 13 mei 2024

 

Ambulante handel - Balderia - start Blauberg

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 13 mei 2024

 

Aanvraag pop-up café B&B De Zil - 2024

Uitgesteld

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 13 mei 2024

 

De Choke vzw: optredens op 1 juni 2024

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 13 mei 2024

 

Kruistocht op 7 juni 2024

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 13 mei 2024

 

WTC Heultje: mountainbiketoertocht - 20 okt 2024

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 13 mei 2024

 

Skatepark: bord: goedkeuring

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 13 mei 2024

 

Opening Bikeparcours Bergom

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 13 mei 2024

 

2022-250 Buitengewoon onderhoud gemeente

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 13 mei 2024

 

2023-263 Fietsenstallingen en overkappinen

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 13 mei 2024

 

2023-263 Fietsenstallingen en overkappingen

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 13 mei 2024

 

Plaatsen verkiezingsborden - Bergom

Uitgesteld

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.