Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 3 juni 2024 - College van Burgemeester en Schepenen

 

Aanwezig:

Peter Keymeulen - burgemeester

Kristof Van Dingenen, Mark Van den Wouwer, Raf Vangenechten, Geert Sterckx, Elke Verlinden - schepenen

Tina Vervloessem - algemeen directeur

 

Overzicht punten

 

Zitting van 3 juni 2024

 

Gemeenteraad: inventaris vragen en opvolging

Kennisname

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 3 juni 2024

 

Goedkeuring ontwerpnotulen van  27 en 29 mei 2024

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 3 juni 2024

 

Overzicht actuele dossiers

Kennisname

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 3 juni 2024

 

Betaalbaarstelling mandaten

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 3 juni 2024

 

Lijst "opgave van oninbare belastingen"

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 3 juni 2024

 

Eedaflegging seizoensarbeiders

Kennisname

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 3 juni 2024

 

2022-254 HERSELT: Aanleg skatepark

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 3 juni 2024

 

Aankoop nieuwe bosmaaiers (accu en verbrandingsmot

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 3 juni 2024

 

Bijdrage financiering HUISdokter

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 3 juni 2024

 

Bouwberoep 2023/09230 - beslissing deputatie

Kennisname

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 3 juni 2024

 

Bouwdossier nr. 2024/09377

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 3 juni 2024

 

Bouwdossier nr. 2024/09426 - 2024/017/VEG

Uitgesteld

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 3 juni 2024

 

Opname vergunningenregister 2024/005

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 3 juni 2024

 

Opname vergunningenregister 2024/006

Uitgesteld

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 3 juni 2024

 

Opname vergunningenregister 2024/007

Uitgesteld

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 3 juni 2024

 

Stedenbouwkundig attest - Westmeerbeeksesteenweg 1

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 3 juni 2024

 

Stedenbouwkundig attest 2024/3

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 3 juni 2024

 

Stedenbouwkundig attest 2024/7

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 3 juni 2024

 

Groepsaankoop isolatie voor particulieren

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 3 juni 2024

 

TP: Chiromeisjes Herselt - Carwash 29 juni 2024

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 3 juni 2024

 

Carwash chiromeisjes Herselt op 29 juni 2024

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 3 juni 2024

 

Pop-up terras N-VA op 11 juli 2024

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 3 juni 2024

 

Agenda beheersorgaan vrijetijdsinfrastructuur

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 3 juni 2024

 

101-jarige Mariette Reniers

Kennisname

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 3 juni 2024

 

Aanvraag pop-up café B&B De Zil - 2024

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 3 juni 2024

 

Waarderingsfeest bestuursleden cultuur

Uitgesteld

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 3 juni 2024

 

Aanpassingen reglement flankerend onderwijsbeleid

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 3 juni 2024

 

Verslag scholenoverleg mei 2024

Kennisname

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 3 juni 2024

 

040/002 HERSELT: Fietspaden Wolfsdonksesteenweg

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 3 juni 2024

 

21/7040 Voetpaden 2021-2024

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 3 juni 2024

 

Belemmering gemeenteweg - Madestraat 11

Uitgesteld

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 3 juni 2024

 

Plaatsen verkiezingsborden - Bergom

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 3 juni 2024

 

2022-250 Buitengewoon onderhoud gemeente

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 3 juni 2024

 

VARENWINKEL_ IP Wolfsdonksesteenweg

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 3 juni 2024

 

Verledding - voorstel volgende fase

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 3 juni 2024

 

Vervangen duiker Langdonksebeek

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 3 juni 2024

 

Vervangen duiker Langdonksebeek

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 10/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.