Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 7 november 2022 - College van Burgemeester en Schepenen

 

Aanwezig:

Peter Keymeulen - burgemeester

Kristof Van Dingenen, Raf Vangenechten, Geert Sterckx, Elke Verlinden - schepenen

Tina Vervloessem - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Mark Van den Wouwer - schepen

 

Overzicht punten

 

Zitting van 7 november 2022

 

Vaststelling agenda gemeenteraad van 21 november

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 14/11/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 7 november 2022

 

Goedkeuring ontwerpnotulen van 31 oktober

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 14/11/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 7 november 2022

 

Rapportering besluiten burgemeester 7 november

Kennisname

 

Publicatiedatum: 14/11/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 7 november 2022

 

Toetreding cultuurregio de Merode

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 14/11/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 7 november 2022

 

Overzicht actuele dossiers

Kennisname

 

Publicatiedatum: 14/11/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 7 november 2022

 

Aanpassing statuten projectvereniging de Merode

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 14/11/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 7 november 2022

 

Betaalbaarstelling mandaten

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 14/11/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 7 november 2022

 

2022-254 HERSELT : Skatepark

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 14/11/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 7 november 2022

 

Attest van verdeling

Kennisname

 

Publicatiedatum: 14/11/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 7 november 2022

 

Circulatieplan Culinor

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 14/11/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 7 november 2022

 

Opname vergunningenregister 2022/011

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 14/11/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 7 november 2022

 

Stedenbouwkundig attest 2022/3

Uitgesteld

 

Publicatiedatum: 14/11/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 7 november 2022

 

Verkavelingsdossier nr. 046/657(2)

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 14/11/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 7 november 2022

 

Bewonersbrieven - Perimeter vastleggen

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 14/11/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 7 november 2022

 

Nieuw Magic Circus: standplaats van 7-11 december

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 14/11/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 7 november 2022

 

Subsidie uitrol E-inclusiebeleid toegekend

Kennisname

 

Publicatiedatum: 14/11/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 7 november 2022

 

Verslag welzijnsraad 25 oktober 2022

Kennisname

 

Publicatiedatum: 14/11/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 7 november 2022

 

Actie 'De Warmste Kempen'.

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 14/11/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 7 november 2022

 

Koesterweek 2022

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 14/11/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 7 november 2022

 

Partner subsidie de Merode - Picknickkasten.

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 14/11/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 7 november 2022

 

Vraag van B&B De Zil - Zitbank.

Uitgesteld

 

Publicatiedatum: 14/11/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 7 november 2022

 

Bevraging speelterreinen: resultaten

Kennisname

 

Publicatiedatum: 14/11/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 7 november 2022

 

Reglement bijzondere erkenning opvanginitiatieven

Uitgesteld

 

Publicatiedatum: 14/11/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 7 november 2022

 

Bowlingreeks senioren 2023

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 14/11/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 7 november 2022

 

Innen dwangsommen VCRO

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 14/11/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 7 november 2022

 

Eindejaarsverlichting

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 14/11/2022
Overzicht punten

 

Zitting van 7 november 2022

 

Jubilarissen november 2022

Kennisname

 

Publicatiedatum: 14/11/2022