Gemeente HERSELT

 

Zitting van woensdag 29 mei 2024 - College van Burgemeester en Schepenen

 

Aanwezig:

Peter Keymeulen - burgemeester

Kristof Van Dingenen, Mark Van den Wouwer, Raf Vangenechten, Elke Verlinden - schepenen

Tina Vervloessem - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Geert Sterckx - schepen

 

Overzicht punten

 

Zitting van 29 mei 2024

 

TP: parkeerverbod - opening skatepark - 1-06-24

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.