Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 6 september 2021 - College van Burgemeester en Schepenen

 

Aanwezig:

Peter Keymeulen - burgemeester

Mireille Colson, Mark Van den Wouwer, Raf Vangenechten, Pieter-Jan Parrein, Elke Verlinden - schepenen

Tina Vervloessem - algemeen directeur

 

Overzicht punten

 

Zitting van 6 september 2021

 

Voorbereiding gemeenteraad en RMW 6 september 2021

Kennisname

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 6 september 2021

 

Goedkeuring ontwerpnotulen van 23 augustus 2021

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 6 september 2021

 

Overzicht actuele dossiers

Kennisname

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 6 september 2021

 

Rapportering besluiten burgemeester 6 september 21

Kennisname

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 6 september 2021

 

Evolutie naar een woonactor: stand van zaken

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 6 september 2021

 

Landbouwcommissie

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 6 september 2021

 

2020-194 RAMSEL : Masterplan aanstelling ontwerper

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 6 september 2021

 

Bouwdossier nr. 2021/08788

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 6 september 2021

 

Bouwdossier nr. 2021/08886

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 6 september 2021

 

Bouwdossier nr. 2021/08921

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 6 september 2021

 

Bouwdossier nr. 2021/08942

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 6 september 2021

 

HERSELT : Heraanleg kasseistrook Ramselsesteenweg

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 6 september 2021

 

Masterplan Patrimonium-onderzoeksrapport Juni 2021

Kennisname

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 6 september 2021

 

Ontwerp-MER

Kennisname

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 6 september 2021

 

Stedenbouwkundig attest 2021/0006

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 6 september 2021

 

Visie Sociaal Wonen Herselt

Uitgesteld

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 6 september 2021

 

Greenergy vragen buurtbewoners

Uitgesteld

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 6 september 2021

 

Gemachtigde opzichters ikv veiligheid schoolkinder

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 6 september 2021

 

Ambulante handel - Losse standplaats Rita De Haes

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 6 september 2021

 

Chiromeisjes Herselt: jeneverfuif op 26 febr 2022

Uitgesteld

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 6 september 2021

 

De Gruun Zipkes: wandeling op 7 november 2021

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 6 september 2021

 

Hamer Stables: rommelmarkt op 12 september 2021

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 6 september 2021

 

TP: Chiro Ramsel - Openspelnamiddag - 26 sept 2021

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 6 september 2021

 

TP: Corneliusfeesten - 19 september 2021

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 6 september 2021

 

Archeologiedag op 10 oktober 2021

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 6 september 2021

 

Data kermissen 2022

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 6 september 2021

 

Openingsreceptie Toernee Artistiek

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 6 september 2021

 

Popkoor Mixxed Voices

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 6 september 2021

 

Verslag beheersorgaan vrijetijdsinfrastructuur

Kennisname

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 6 september 2021

 

Reflectortocht Halloween - Principebeslissing.

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 6 september 2021

 

Zomerschool tijdelijke overeenkomst gebouwen

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 6 september 2021

 

Dieperstraat VS 1 Antea

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 6 september 2021

 

F106 - antwoord van de deputatie

Kennisname

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 6 september 2021

 

Proximus: Aarschotssteenweg

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 6 september 2021

 

Verharding: NJ - Wolfsdonksesteenweg

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 6 september 2021

 

Invoering sharepoint

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 6 september 2021

 

Toeg. Punt Corneliusfeesten 19 september 2021

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 6 september 2021

 

Toeg. Punt Discotheek Millennium: 3 evenementen

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 6 september 2021

 

Toeg. Punt kerkenbeleidsplan Bergom

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 13/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 6 september 2021

 

Toeg. Zomerbar aan discotheek Millennium-weigering

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 13/09/2021