Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 27 september 2021 - College van Burgemeester en Schepenen

 

Aanwezig:

Peter Keymeulen - burgemeester

Mireille Colson, Mark Van den Wouwer, Raf Vangenechten, Elke Verlinden - schepenen

Tina Vervloessem - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Pieter-Jan Parrein - schepen

 

Overzicht punten

 

Zitting van 27 september 2021

 

Goedkeuring ontwerpnotulen van 20 september 2021

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 27 september 2021

 

Overzicht actuele dossiers

Kennisname

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 27 september 2021

 

Rapportering besluiten burgemeester 27 september

Kennisname

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 27 september 2021

 

Bel. op tweede verblijven, bezwaar LV - advies

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 27 september 2021

 

Betaalbaarstelling mandaten

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 27 september 2021

 

Aanstelling poetsmedewerker + werfreserve

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 27 september 2021

 

Bouwdossier 2021/08912

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 27 september 2021

 

Bouwdossier 2021/08952 - pré-advies

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 27 september 2021

 

Bouwdossier nr. 2021/08909

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 27 september 2021

 

Bouwdossier nr. 2021/08927

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 27 september 2021

 

Coaching Mooimakers

Kennisname

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 27 september 2021

 

Inventarisatie leegstand

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 27 september 2021

 

Onthardingscoëfficient

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 27 september 2021

 

Restperceel : HERSELT/2/K/207_2

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 27 september 2021

 

Stedenbouwkundig attest 2021/0008

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 27 september 2021

 

Stedenbouwkundig attest 2021/10

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 27 september 2021

 

Verkavelingsdossier nr. 046/499(04) - 2021093896

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 27 september 2021

 

Verkavelingsdossier nr. 046/726(01) - 2021090863

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 27 september 2021

 

Visie Neerstraat 87

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 27 september 2021

 

WiFi4EU - Coax-kabel trekken

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 27 september 2021

 

Project buurtwinkelen - toelichting onderzoek

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 27 september 2021

 

Discotheek Millennium: evenementen okt - dec 2021

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 27 september 2021

 

CC De Kerken voorjaar 2022

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 27 september 2021

 

Jubilarissen oktober 2021

Kennisname

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 27 september 2021

 

Verslag jeugdraad 17 september 2021

Kennisname

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 27 september 2021

 

Wijziging EHBO-subsidie

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 27 september 2021

 

Dry Eyckenboys-logistieke steun

Uitgesteld

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 27 september 2021

 

WIFI4EU - communicatieplan

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 27 september 2021

 

Aankoop 2 vrachtwagencontainers

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 27 september 2021

 

Aankoop gesloten bestelwagen patrimonium/ klusjesd

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 27 september 2021

 

Afkoppeling 4 woningen in Vossenhoeve

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 27 september 2021

 

Gescheiden fietspaden Provinciebaan

Uitgesteld

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 27 september 2021

 

Hemelwaterplan Herselt

Uitgesteld

 

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 27 september 2021

 

Archeologiedag: maaien van privé terrein

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 04/10/2021