Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 27 mei 2024 - College van Burgemeester en Schepenen

 

Aanwezig:

Peter Keymeulen - burgemeester

Kristof Van Dingenen, Mark Van den Wouwer, Raf Vangenechten, Elke Verlinden - schepenen

Tina Vervloessem - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Geert Sterckx - schepen

 

Overzicht punten

 

Zitting van 27 mei 2024

 

Voorbereiding gemeenteraad en RMW van 27 mei

Kennisname

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 27 mei 2024

 

Goedkeuring ontwerpnotulen van 21 mei 2024

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 27 mei 2024

 

Rapportering besluiten burgemeester van 27 mei

Kennisname

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 27 mei 2024

 

Overzicht actuele dossiers

Kennisname

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 27 mei 2024

 

IGS: regiodecreet: kennisname

Kennisname

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 27 mei 2024

 

Kopenhagenplan: confirmation letter

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 27 mei 2024

 

Betaalbaarstelling mandaten

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 27 mei 2024

 

Renteloze lening KFC Ramsel - zestiende schijf

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 27 mei 2024

 

Aankoop compostbakken

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 27 mei 2024

 

IOK Samenaankoop - EPC

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 27 mei 2024

 

Bouwberoep 2023/09252 - Uitnodiging hoorzitting

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 27 mei 2024

 

Bouwdossier nr. 2024/09381

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 27 mei 2024

 

OMV_2024069604

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 27 mei 2024

 

Opname vergunningenregister 2024/006

Uitgesteld

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 27 mei 2024

 

Opname vergunningenregister 2024/007

Uitgesteld

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 27 mei 2024

 

Schrapping risicogrond - Dorp 57

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 27 mei 2024

 

TP: Schoolfeest De Graankorrel & straatBBQ Goorbaa

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 27 mei 2024

 

TP: Roadshow Merlo – 12 juni 2024

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 27 mei 2024

 

Garageverkoop op 23 juni 2024

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 27 mei 2024

 

Goorse Gordel op 23 juni 2024

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 27 mei 2024

 

Klikpunt

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 27 mei 2024

 

Jubilarissen juni 2024

Kennisname

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 27 mei 2024

 

Verslag cultuuradviesraad 16 mei 2024

Kennisname

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 27 mei 2024

 

Groepsaankoop raamovereenkomst drukwerk

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 27 mei 2024

 

Stratenplan Herselt 2024

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 27 mei 2024

 

De Schrieken - aanzet uitvoeren in grasdallen

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 27 mei 2024

 

Grondstoffen 2024

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 27 mei 2024

 

Vrijmaken doorgang - Zillekespad

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.