Gemeente HERSELT

 

Zitting van maandag 18 mei 2020 - College van Burgemeester en Schepenen

 

 

Aanwezig:

Peter Keymeulen - Burgemeester

Mireille Colson, Mark Van den Wouwer, Raf Vangenechten, Pieter-Jan Parrein, Elke Verlinden - Schepenen

Tina Vervloessem - Algemeen Directeur

Stijn Vanhulsel - Algemeen Directeur wnd.

 

Overzicht punten

 

Zitting van 18 mei 2020

 

Goedkeuring ontwerpnotulen van 11 mei

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 25/05/2020
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mei 2020

 

Rapportering besluiten Burgemeester 18 mei

Kennisname

 

Publicatiedatum: 25/05/2020
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mei 2020

 

Overzicht actuele dossiers

Kennisname

 

Publicatiedatum: 25/05/2020
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mei 2020

 

De Grootste Buurtbistro

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 25/05/2020
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mei 2020

 

Fiestbieb: vraag tot heropstart na COVID

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 25/05/2020
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mei 2020

 

Partnerschapsovereenkomst VDAB - Lokale besturen

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 25/05/2020
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mei 2020

 

Betaalbaarstelling mandaten

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 25/05/2020
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mei 2020

 

ILV Tewerkstelling Zuiderkempen - Reglement

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 25/05/2020
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mei 2020

 

Auteurslezing Leo Timmers

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 25/05/2020
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mei 2020

 

Vergunning 'schoolstraat'

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 25/05/2020
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 18 mei 2020

 

TP: Schoolomgeving Ramsel - uitbreiding zone 30

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 25/05/2020
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mei 2020

 

Gebruik gemeentelijke voetbalaccomodatie Blauberg

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 25/05/2020
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mei 2020

 

Attest van verdeling

Kennisname

 

Publicatiedatum: 25/05/2020
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mei 2020

 

Attest van verdeling

Kennisname

 

Publicatiedatum: 25/05/2020
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mei 2020

 

Bouwdossier nr. 2020/08623

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 25/05/2020
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mei 2020

 

Bouwdossier nr. 2020/08628

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 25/05/2020
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mei 2020

 

Inzameling landbouwfolies 2020

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 25/05/2020
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mei 2020

 

KWP: vraag tot aanpassing GAS-reglement

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 25/05/2020
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mei 2020

 

Omgevingsdossier nr. 2020/0041/OMG - 2020/08638

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 25/05/2020
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mei 2020

 

OMV_2019006256 - ontvangst brief

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 25/05/2020
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mei 2020

 

OMV_2019109981 - beslissing deputatie

Kennisname

 

Publicatiedatum: 25/05/2020
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mei 2020

 

Bouwdossier nr. 2019/08411

Kennisname

 

Publicatiedatum: 25/05/2020
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mei 2020

 

Verkavelingsdosssier nr. 046/622(4)

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 25/05/2020
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mei 2020

 

Aankoop van een stofzuiger voor bestrijding EPR

Uitgesteld

 

Publicatiedatum: 25/05/2020
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mei 2020

 

Fietsostrade F106 - samenwerkingsovereenkomst

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 25/05/2020
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mei 2020

 

Triagecentrum Booischot deelname in de kosten

Uitgesteld

 

Publicatiedatum: 25/05/2020
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mei 2020

 

Wezelsbaantje 17B - Elektriciteitsaansluiting

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 25/05/2020
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mei 2020

 

Toeg.: Vraag Duivenbond Blauberg tot huren zaal

Kennisname

 

Publicatiedatum: 25/05/2020
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mei 2020

 

Toeg.:Dansgroep Scintillare - trainingen openlucht

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 25/05/2020
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mei 2020

 

Toeg.: Vraag vanuit ELZ Zuiderkempen

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 25/05/2020
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mei 2020

 

Toeg.: Kempens Landschap - kapittelhoeve

Kennisname

 

Publicatiedatum: 25/05/2020
Overzicht punten

 

Zitting van 18 mei 2020

 

Corona - Stand van zaken en verdere maatregelen

Kennisname

 

Publicatiedatum: 25/05/2020